Geschiedenis van de Koninklijke Fanfare Jeugd en Vreugd

Het ontstaan

Tussen de twee wereldoorlogen speelden enkele Eelenaren mee in de fanfare van Ravels-dorp, zoals Peer Van Hoof, Peer Lauwers, pater Lauwers en Jos Willemsen. In 1939 was Peer Lauwers lid van de BJB, en speelde toneel in de wintermaanden met deze jeugdvereniging. Bij deze toneeluitvoeringen, werd er ook gezongen, dikwijls strijdliederen van toen.

Deze muzikanten van den Eel, vormden een klein orkestje om die liederen te begeleiden, maar daar bleef het voorlopig bij wat muziek bespelen betreft in den Eel. Maar de gedachte groeide bij Peer en Pater Lauwers om in de dichte toekomst ook een fanfare op te starten in den Eel.

Ook Rie Van Dun was er toen al bij. Rie is er nog steeds, wel op pensioen, maar nog steeds actief in het dorpsgebeuren. Trouwens, Rie Van Dun is nog steeds lid van de fanfare, niet meer spelend lid maar nog steeds houdt hij ons nauwlettend in ’t oog en is op alle activiteiten (tenminste als hij niet op reis is) aanwezig. En wij hebben dat graag en soms stuurt hij ons nog wat bij. In 2013 namen wij afscheid van Pater Lauwers.

Instrumenten

Pater Lauwers deed zijn priesteropleiding in Heverlee van 1939 tot 1943, waar ook een fanfare was. Zo kende hij de gebroeders De Vries uit Lier, instrumentenbouwers, die onder de oorlog een hele boel occasie-instrumenten bezaten. Voor een zachte prijs heeft hij enkele instrumenten kunnen kopen. Gedurende de tweede wereldoorlog verzamelde pastoor Van de Ven uit Ravels, de instrumenten van de fanfare van Ravels, op de pastorij. Met wat heen en weer gepraat mocht Pater Lauwers enkele instrumenten gebruiken. Zo hadden ze al wat instrumenten om van start te gaan.

Het bakhuis en café Van Dun

De notenleer werd onderricht in het bakhuis van vader Lauwers. Enkele muzikanten van Ravels kwamen den Eel versterken. Zo werd het bakhuis al vlug te klein (In 1954 telde de vereniging zelfs 61 leden).

Café ‘Van Dun’ werd de nieuwe lokatie, repeteren in’t café rond ‘den biljart’. Later werd het lokaal ‘de zaal’ van café Van Dun, wat nu nog steeds het geval is , met onze oprechte dank aan War, Maria , Lief en Eric.

Het muzikale begin

De eerste uitstap, het begin. De eerste mars heette de ‘Souza-march’, de tweede heette ‘Ramskappelle’. De fanfare kocht ook twee ouvertures (heel eenvoudige werken)

De processie zou weer mogen uitgaan. Er werd gerepeteerd onder leiding van pater Lauwers. Ze leerden stappen op maat. De dag brak aan, maar het regende pijpenstelen. De processie werd één week uitgesteld, maar ook toen en de zondag daarop regende het weer. Ze hielden vol , en de vierde zondag werd de processiezondag. Met wat schoonheidsfoutjes werd deze uitstap de eerste uitstap, het begin van fanfare Jeugd en Vreugd.

In die tijd was de fanfare alleen bekend van op straat. De gezelligheid werd op straat gevierd. Zo ook op 21 juli, de nationale feestdag, waar de Brabançonne werd gespeeld.

De eerst uitdorpse uitstap was in Dessel.

Pater Lauwers kreeg in die tijd een dringende oproep om als professor in Heverlee in te vallen. Het afscheid van pater Lauwers aan de fanfare werd bezegeld met de naam ‘Jeugd en Vreugd’, die hijzelf voor onze fanfare gekozen had en die we nog altijd fier in het vaandel dragen.

Dirigenten

De eerste officiële dirigent was Frans Donkers,maar moest zijn werk vroegtijdig stopzetten wegens zijn zwakke gezondheid.

Remy Noyens nam de dirigeerstok over, totdat –onverwachts-Staf Van Leuven dirigent werd in 1948. Deze heer, deze muziekkenner, heeft onze fanfare op minder dan een jaar tijd op een hoog muzikaal niveau gebracht.

In 1975 nam beroepsmuzikant Frans Kenis de dirigeerstok over. De fanfare sloeg een andere richting in met hem. Er werden meer bekende muziekwerken gespeeld waaronder ‘Jesus Christ Superstar, Jonathan Livingston Seagull, Swinging Safari.

Allemaal werken die hij gearrangeerd heeft. Onder de ‘Kenisperiode’ werd er meer de nadruk gelegd op het goed afwerken van moderne en eigentijdse muziek. Ook werd er in deze periode niet meer deelgenomen aan wedstrijden. Wegens zijn overvolle agenda , heeft hij zijn plaats in 1982 afgestaan aan de toen 25-jarige Ivo Van Gils. Ook Ivo wist van aanpakken , ook hij componeerde en bewerkte muziekwerken. Hij heeft Ravels-Eel op de kaart gezet, met de mars ‘Eelse Mars’, die nog steeds de tofste mars is die we hebben maar ook andere muziekmaatschappijen spelen dit werk. Onder de dirigeerkunst van Ivo en zijn in smaak vallende muziekkeuze is het jaarlijkse winterconcert uitgegroeid tot een tweedaags evenement. Twee avonden na elkaar zit de gemeentezaal dan propvol met luisteraars afkomstig uit heel de Kempen. Voor de muzikanten was het een hele belevenis om Ivo als dirigent te hebben.

In 1996 kwam Wim Sas uit Lille, Ivo vervangen. Wim is een dirigent die erg veel van muziek kent. Hij weet de muzikanten te motiveren om te blijven werken aan hun hobby. Hij is sociaal en een muzikaal artiest,iemand die alle respect verdient en krijgt, niet alleen vanuit binnen de fanfare, maar ook ver daarbuiten. Hij en zijn muzikanten , hebben ervoor gezorgd dat de fanfare nu ingedeeld is in de categorie’uitmuntendheid’. Wim is ook dirigent van de Kon. Harmonie van Financiën van België. Ook is hij dirigent in Pulderbos en spelend lid van de fanfare van Lille.

2009 werd het jaar van het afscheid voor Wim Sas en verwelkomden wij Ive Bellens. In december 2011 gaf Ive het dirigeerstokje door aan Arne Adriaenssens. Ook met Arne zullen we weer mooie muzikale momenten beleven.

Sinds 2010 zijn we vzw geworden. Toch een belangrijke stap in de huidige maatschappij!

De toekomst

De toekomst is voor elke vereniging een vraag in deze hectische tijd. Ze hebben allen een levensverzekering nodig, een middel om het voortbestaan te waarborgen. Dit is de verjonging, nieuwe leden , jonge leden, om de anderen aan te vullen en later te vervangen.

Aan jeugd heeft onze fanfare, tot nu toe , nooit een gebrek gehad, zoals af te leiden uit de naam ‘Jeugd en Vreugd’.

Deze nieuwtjes hebben allen een opleiding nodig, vroeger gebeurde dat intern, met Flor Van Dun, die de notenleer onderrichtte.. Ook leerde hij deze muzikantjes de eerste stappen in het bespelen van een instrument, individueel of in groep, totdat ze bekwaam waren om deel uit te maken van de Fanfare.

Daarna, begin jaren ’90 , het ontstaan van de opleidingsband, aangevuld met enkele muzikanten uit de fanfare, worden deze muzikantjes op een niveau gebracht om dan door te schuiven naar de fanfare. Paul Potters, de toenmalige muziekmeester van de opleidingsband, die ook nog priveles geeft aan enkele volwassenen en kinderen, doet de Kon. Fanfare Jeugd en Vreugd eer aan.

Daarna heeft Paul de opleiding doorgegeven aan zijn dochters. Het dirigeerstokje in de hand van zijn dochter Tine. Tot mei 2014 leidde zij de opleidingsband. Een mooi hoorbaar en leuk gezelschap, dat ook vriendschap uitstraalt. De jongeren vormen samen één groep, die in deze moeilijke tijd het hoofd gemakkelijk boven water houdt.

In mei 2014 heeft Mattias Van Hemeldonck het dirigeren van het jeugdorkest overgenomen. Dit met de hulp van Paul Potters. Hij leidt Mattias op en kiest enkele muziekstukken mee uit. Ook Arne Adriaenssens helpt hierbij.

Het jaarlijkse weekend blijft voor alle jongeren iets om naar uit te kijken.

Kon. Fanfare Jeugd en Vreugd, bijna 70 jaar jong en nog steeds groeiend en evoluerend, heeft dankzij inzet dirigenten, bestuur, ouders, echtgenoten en echtgenotes, ervaren muzikanten, de jeugd, sympathisanten en steunende leden, nog een prachtige toekomst voor de boeg.

Maar we mogen zeker de mensen van het eerste uur niet vergeten.

Behaalde resultaten op wedstrijden

Fedekam/Vlamo wedstrijden:

 • 1 ste prijs in derde afdeling te Berlaar in 1951
 • 1 ste en 2de prijs in tweede afdeling Mol-Sluis in 1953
 • 1ste prijs in tweede afdeling te Lommel 1956
 • 1ste prijs in eerste afdeling te Raamsdonkveen in 1957
 • 1ste prijs in uitmuntendheid te Tessenderlo in 1960
 • 1ste prijs in ere-afdeling te Eindhout in 1964
 • 3de afdeling te Merksem in 1991
 • Provinciaal Kampioen in 1ste afdeling te Hoogstraten in 2000
 • Nationaal Kampioen in 1ste afdeling te Leuven in 2001 ( met de eerste prijs van SABAM voor de beste uitvoering van het concertwerk ‘Salute’)

Provinciale wedstrijden:

(deze staan los van de Fedekam/Vlamo wedstrijden)

Een fanfare wordt door een jury (bestaande uit componisten en beroepsmuzikanten) geplaatst in een categorie. Je verdient een titel en een subsidie gedurende vier jaren. De volgende afdelingen bestaan:

Van laag naar hoog: 4de afdeling,3de afdeling,2de afdeling,1ste afdeling, uitmuntendheid, ere-afdeling en superieure afdeling:

 • 2000 : 1ste afdeling te Ekeren,
 • 2004 : afdeling uitmuntendheid te Turnhout,
 • 2008 : afdeling uitmuntendheid te Turnhout.